N-term, hoe kun je zelf je cijfer berekenen?

0
Share

Weten hoe je er met bepaalde vakken voorstaat, is gedurende het hele studiejaar belangrijk. Maar zeker in de examentijd zul je, na ieder examen, je cijfer willen berekenen. Hoe doe je dit nu precies en waar moet je allemaal rekening mee houden? We geven je hier een toelichting op het cijfer berekenen

Kun je inderdaad zelf je cijfer berekenen?

Je kunt een heel eind komen als je zelf je cijfer wilt berekenen. Ook als dat direct na het gemaakte examen is. Hierbij moet je echter wel met een aantal zaken rekening houden. Want niet alleen het aantal goede antwoorden van het betreffende examen zijn hierbij van belang. De N-term speelt tevens een belangrijke rol. Dus voordat je weet hoe je je cijfer kunt berekenen, moet je eerst weten waarom die N-term zo belangrijk is.

Wat is de N-term?

De N-term is de afkorting voor normeringsterm. Deze normering wordt jaarlijks door specialisten van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bepaald. Ook docenten en eindexamenleerlingen hebben hierin een rol. Deze beide kunnen een soort proefexamen afleggen, waardoor de moeilijkheidsgraad van het komende examen kan worden bepaald. En die moeilijkheidsgraad is uiteindelijk de normeringsterm. De N-term wordt pas bekendgemaakt op de eerste dag van het betreffende tijdvak. Je hebt hier vooraf dus geen inzage in. Het proefexamen is overigens niet de enige factor die van invloed is op N-term. Ook het gemiddelde cijfer van de examens van de afgelopen jaren speelt hierbij onder andere een rol, net als de N-term van het afgelopen examenjaar.

Hoe bereken je nu je cijfer?

Nadat je examen hebt gedaan in een bepaald vak, kun je online bij Cito de antwoorden nakijken. Hierdoor heb je al een redelijk beeld van het aantal goede en foute antwoorden. Kijk hierbij kritisch na, zodat je een realistisch beeld hebt van je prestaties. Achter de examenvragen staat het aantal punten dat je per vraag kunt krijgen. Tel de punten die je denkt gehaald te hebben bij elkaar op. Voor het cijfer berekenen deel je vervolgens je totaal behaalde punten door het maximaal te behalen punten. Deze uitkomst vermenigvuldig je vervolgens met negen. 
Maar je bent er nog niet als je dit gedaan hebt voor het cijfer berekenen. Want nu komt de N-term om de hoek kijken. Als deze bekend is, tel je bij de uitslag dit getal op. Is de N-term nog niet bekend en wil je toch je cijfer berekenen? Houd dan het getal een als N-term aan en tel dus een punt bij de laatste uitkomst op. Dit is je verwachte eindcijfer.

Is deze berekening van het cijfer betrouwbaar?

Natuurlijk is de definitieve uitslag leidend voor je eindcijfer. Maar je cijfer berekenen op deze manier zorgt er wel voor dat je al een inschatting kan maken of je kans maakt op een voldoende. Daarnaast komt het ook wel eens voor dat achteraf gezien wordt dat er een fout in het examen zat. In dat soort situaties kan de N-term bijgesteld worden. En dat kan dan weer van invloed zijn op het cijfer dat je in eerste instantie zelf had berekend. Het is dus bedoeld als indicatie. Zo wacht je misschien met iets minder spanning op de officiële einduitslag.