Drie tips over duurzaam beleggen

0
Share

Wat is duurzaam beleggen

In dit artikel verstaan we onder het duurzaam beleggen, dat je als belegger rekening houdt met de effecten die de activiteiten van een bedrijf hebben op het milieu, de maatschappij, de bevolking, de dieren en het personeel. Het investeren in bedrijven die kinderarbeid gebruiken, is dus geen duurzaam beleggen. Het bewustzijn dat we meer aandacht dienen te hebben voor onze omgeving is groeiende. Er wordt in de supermarkt steeds vaker voor duurzame product gekozen. Ook grote beleggers houden steeds meer rekening met het duurzame karakter van een onderneming. Het is niet per se zo dat duurzaam beleggen minder rendement oplevert.

Kritisch zijn

Er zijn bedrijven die meeliften op de trend van consumenten en investeerders om voorrang te geven aan duurzame producten en bedrijven door de woorden duurzaam en groen te gebruiken, maar in feite niet erg duurzaam/groen zijn. Er dient te worden gekeken naar de hele keten, namelijk van de grondstoffen tot en met de eindproducten. Het is zaak om niet voetstoots aan te nemen wat de fabrikant zegt en kritisch te blijven.

Hoe duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen kan op diverse manieren. Als je een spaarrekening hebt, waarvan het geld door de bank voor de financiering van duurzame projecten wordt gebruikt, dan we noemen dat hier ook onder duurzaam beleggen. Je kunt het nieuws goed volgen, jaarverslagen lezen en/of een adviseur gebruiken, en op basis daarvan aandelen in een onderneming kopen, die zich volgens jou duurzaam gedraagt. Er zijn veel investeringsfondsen die duurzaam worden genoemd. Je mag aannemen dat een bank niet lichtzinnig het label duurzaam gebruikt. Het kan echter geen kwaad om na te gaan waar een fonds in investeert.

Fiscaal voordeel

Een aantal spaar- en beleggingsproducten geven een belastingvoordeel. Als je vermogen meer bedraagt dan het heffingsvrije bedrag, wat in 2021 € 50.000 per persoon was, dan is dat voordeel tenminste 1,29%. Dat kan zelfs oplopen tot 2,46%, afhankelijk van de vermogensomvang. Het is van toepassing op tegoeden die als groen worden aangemerkt tot een bedrag van € 60.429 anno 2021. Voor stellen is het twee keer zoveel en dus € 120.858. Het belastingvoordeel is opgebouwd uit de volgende twee delen:

  • Een percentage van 0,59%, 1,4% of 1,76% van toepassing op de vermogensrendementsheffing anno 2021.
  • Een heffingskorting van 0,7%.

Het is zinvol om na te gaan van een product of het bovenstaande voordeel biedt.

De tips

Afsluitend de tips op een rijtje. De eerste tip is om duurzaam beleggen serieus te nemen. Niet alleen beleg je in de toekomst, maar ook omdat het een goed rendement kan bieden. De tweede tip is wel kritisch te kijken of je geld gaat naar bedrijven die daadwerkelijk duurzaam bezig zijn. De derde tip is om naar fiscale voordelen te kijken.

Related Posts